Gmina Płoniawy-Bramura

Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy

Nasza szansa-uczymy się, poznajemy, zwiedzamy
POKL.09.01.02-14-136/12

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Menu podstrony Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy

 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dzieci z klas IV-VI w 2 szkółach podstawowych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w okresie od 1 III 2013 do 30 IX 2014.
Zajęcia edukacyjne trwać będą od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r. i od 1 IX 2013r do 28 VI 2014 r.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia w poszczególnych szkołach:

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Chodkowie
I. Zadanie -Świetlica środowiskowa
1. Zajęcia z pedagogiem- terapia pedagogiczna -57 godz..
2. Zajęcia z psychologiem – 15 godz.
3. Kurs pomocy przedmedycznej ”Nie bójmy się ratować”-17 godz.
4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe(SKS)- 114 godz.
II. Zadanie-Przezwyciężam trudności i rozwijam talenty
1. Zajęcia koła matematycznego „|Z matematyką za pan brat” dla dzieci uzdolnionych
matematycznie-57godz.
2. Zajęcia koła przyrodniczego rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci – 57godz.
3. Zajęcia koła historycznego dla dzieci o zainteresowaniach historycznych- 57 godz.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie
I. Zadanie -Świetlica środowiskowa
1. Zajęcia z pedagogiem- terapia pedagogiczna-57 godz.
2. Zajęcia z psychologiem- 15 godz.
3. Kurs pomocy przedmedycznej ”Nie bójmy się ratować”- 17 godz.
4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe(SKS)- 57 godz.

5.Warsztaty teatralno- artystyczne - 57 godz.

II. Zadanie-Przezwyciężam trudności i rozwijam talenty
1.Zajęcia koła matematycznego „|Z matematyką za pan brat” dla dzieci uzdolnionych
matematycznie- 28 godz

2. Warsztaty dziennikarskie „dziennikarskim okiem” dla uczniów rozwijających swoje
zainteresowania – 57 godz.

3. Warsztaty informatyczno-filmowe ”Uchwycone w kadrze” dla dzieci rozwijających swoje
zainteresowania- 30 godz.

4. Zajęcia koła języka angielskiego dla dzieci uzdolnionych językowo -57 godz.

5. Zajęcia koła języka rosyjskiego dla dzieci uzdolnionych językowo- 57 godz.

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci mających trudności matematyczne- 50 godz.

7. Zajęcia z rehabilitacji dla dzieci wymagających ćwiczeń rehabilitacyjnych.- 57 godz.

 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od kwietnia 2013 r. do czerwca 2014 r. wg ustalonego harmonogramu.

 

 Wójt Jakub Dudek


 

Portal Mapowy

Kalendarz

 

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 

 

Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina Płoniawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrzeżoneProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications