Herb Gminy Płoniawy-Bramura

Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy

Nasza szansa-uczymy się, poznajemy, zwiedzamy
POKL.09.01.02-14-136/12

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Menu podstrony Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy

 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dzieci z klas IV-VI w 2 szkółach podstawowych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w okresie od 1 III 2013 do 30 IX 2014.
Zajęcia edukacyjne trwać będą od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r. i od 1 IX 2013r do 28 VI 2014 r.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia w poszczególnych szkołach:

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Chodkowie
I. Zadanie -Świetlica środowiskowa
1. Zajęcia z pedagogiem- terapia pedagogiczna -57 godz..
2. Zajęcia z psychologiem – 15 godz.
3. Kurs pomocy przedmedycznej ”Nie bójmy się ratować”-17 godz.
4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe(SKS)- 114 godz.
II. Zadanie-Przezwyciężam trudności i rozwijam talenty
1. Zajęcia koła matematycznego „|Z matematyką za pan brat” dla dzieci uzdolnionych
matematycznie-57godz.
2. Zajęcia koła przyrodniczego rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci – 57godz.
3. Zajęcia koła historycznego dla dzieci o zainteresowaniach historycznych- 57 godz.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie
I. Zadanie -Świetlica środowiskowa
1. Zajęcia z pedagogiem- terapia pedagogiczna-57 godz.
2. Zajęcia z psychologiem- 15 godz.
3. Kurs pomocy przedmedycznej ”Nie bójmy się ratować”- 17 godz.
4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe(SKS)- 57 godz.

5.Warsztaty teatralno- artystyczne - 57 godz.

II. Zadanie-Przezwyciężam trudności i rozwijam talenty
1.Zajęcia koła matematycznego „|Z matematyką za pan brat” dla dzieci uzdolnionych
matematycznie- 28 godz

2. Warsztaty dziennikarskie „dziennikarskim okiem” dla uczniów rozwijających swoje
zainteresowania – 57 godz.

3. Warsztaty informatyczno-filmowe ”Uchwycone w kadrze” dla dzieci rozwijających swoje
zainteresowania- 30 godz.

4. Zajęcia koła języka angielskiego dla dzieci uzdolnionych językowo -57 godz.

5. Zajęcia koła języka rosyjskiego dla dzieci uzdolnionych językowo- 57 godz.

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci mających trudności matematyczne- 50 godz.

7. Zajęcia z rehabilitacji dla dzieci wymagających ćwiczeń rehabilitacyjnych.- 57 godz.

 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od kwietnia 2013 r. do czerwca 2014 r. wg ustalonego harmonogramu.

 

 Wójt Jakub Dudek


 

Portal Mapowy

inwentarzyzacja źródeł ciepła

inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wyłączenia energii elektrycznej

Lista wyłączeń energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 

 Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoniawy-Bramura w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 480,00zł

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoniawy-Bramura w 2020r. – etap II, dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31 800,00zł

Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina Węgierki” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 zł

„Zakup nożyc hydraulicznych” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 zł

 

Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina Płoniawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrzeżoneProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications