Herb Gminy P這niawy-Bramura

Nowoczesny oddzia przedszkolny

 

Gmina P這niawy-Bramura podpisa豉 umow Nr UDA-POKL.09.01.01-14-144/13-00 na kwot 334 431,88 z o dofinansowanie projektu „Nowoczesny Oddzia Przedszkolny” w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w Warszawie w dniu 17.01.2014 r. z Wojew鏚ztwem Mazowieckim, w imieniu kt鏎ego dzia豉 Mazowiecka Jednostka Wdra瘸nia Program闚 Unijnych, ul. Jagiello雟ka 74, 03-301 Warszawa. Projekt realizowany b璠zie w ramach Priorytetu IX Rozw鎩 wykszta販enia i kompetencji w regionach, Dzia豉nia 9.1 Wyr闚nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty, Poddzia豉nia 9.1.1 Zmniejszenie nier闚no軼i w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt b璠zie realizowany w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r.
 
W ramach projektu przewidziano realizacj dzia豉nia w zakresie modernizacji oddzia堯w przedszkolnych we wszystkich szko豉ch podstawowych na terenie naszej gminy. Celem dzia豉 jest poprawa warunk闚 funkcjonowania istniej帷ych oddzia堯w przedszkolnych oraz przygotowanie ich do 鈍iadczenia wysokiej jako軼i us逝g na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zw豉szcza dzieci nieobj皻ych obowi您kowym wychowaniem przedszkolnym. Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powoduj, 瞠 z oddzia堯w przedszkolnych korzystaj tak瞠 dzieci m這dsze 3 i 4-letnie, kt鏎ym nale篡 zapewni 鈍iadczenie w豉軼iwej oferty edukacyjnej.
 
Zakres wsparcia udzielonego w ramach tego projektu obejmuje nast瘼uj帷e zadania:
 
1. Organizacja plac闚 zabaw:
     - zakup wyposa瞠nia i monta placu zabaw,
     - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu,
2. Dostosowanie pomieszcze:
     - dostosowanie toalet do potrzeb dzieci,
     - modernizacja toalet dla personelu,
3. Wyposa瞠nie:
     - zakup wyposa瞠nia do utrzymania czysto軼i w pomieszczeniach,
     - wyposa瞠nie lub doposa瞠nie kuchni,
     - meble i wyposa瞠nie,
     - zakup i monta rolet okiennych,
     - zakup wyposa瞠nia wypoczynkowego,
     - zakup i monta mebli do wyposa瞠nia szatni i innych pomieszcze gospodarczych,
     - zabawki i pomoce dydaktyczne – komplet zabawek,
     - pomoce dydaktyczne – komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zaj耩
       w 1 grupie przedszkolnej,
     - artyku造 plastyczne – komplet artyku堯w plastycznych potrzebnych do realizacji zaj耩
       w 1 grupie przedszkolnej,
     - komplet wyposa瞠nia zapewniaj帷ego bezpieczne warunki opieki nad dzie熤i,
     - zabezpieczenia grzejnik闚 zabudow,
     - zakup sprz皻u ICT,
     - zakup sprz皻u audiowizualnego,
     - zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem,
     - zakup kserokopiarki,
     - wykorzystanie technologii ICT w zarz康zaniu plac闚k.
 
Dyrektorzy szk馧 na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb okre郵ili list zada i wydatk闚 zgodnie z katalogiem wydatk闚 kwalifikowanych w ramach tego projektu.
W drodze przetarg闚 nieograniczonych zostan wy這nieni wykonawcy us逝g i dostawcy materia堯w i pomocy dydaktycznych.

 

 W鎩t Jakub Dudek


 

Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej gminy P這niawy-Bramura

inwentarzyzacja 廝鏚e ciep豉

inwentaryzacja zbiornik闚 bezodp造wowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni 軼iek闚

Wy陰czenia energii elektrycznej

Lista wy陰cze energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚

 

 Odbi鏎 i unieszkodliwienie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy P這niawy-Bramura w 2020 roku dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 480,00z

Odbi鏎 i unieszkodliwianie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy P這niawy-Bramura w 2020r. – etap II, dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31 800,00z

Budowa 軼ie磬i przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina W璕ierki” dofinansowana przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 z

„Zakup no篡c hydraulicznych” dofinansowany przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 z

 

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze
P這niawy-Bramura 83A
06-210 P這niawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina P這niawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze穎neProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications