Herb Gminy Płoniawy-Bramura

Zapytania ofertowe

Nasza szansa-uczymy się, poznajemy, zwiedzamy
POKL.09.01.02-14-136/12

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wynajem urządzeń rozrywkowych na festyn podsumowujący realizację projektu

 

Zakup i dostawę nagród w konkursach

 

Dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby poczęstunku dla uczestników festynu podsumowującego realizację projektu

 

Wynajem autokaru/busa w dniu 25 czerwca 2014 r. w celu dowozu dzieci i nauczycieli (19 osób) ze Szkoły Podstawowej z Chodkowa do Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie i z powrotem na festyn podsumowujący realizację projektu pt „Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy”

 

Wywołanie i wydruk zdjęć na wystawę w ramach zadania nr 4

 

Zakup i dostawa 15 sztuk antyram w ramach zadania nr 4

 

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 2 edukacyjnych wycieczek

 

Wynajem autokaru wraz z posiłkiem w drodze powrotnej w celu zawiezienia uczniów i uczennic na wycieczkę edukacyjną do Warszawy

Zakup biletów na przedstawienie teatralne i lekcję edukacyjną

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów na realizację zajęć i warsztatów

 

Zakup i dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych potrzebnych na obsługę projektu


2013

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych

 

Przeprowadzenie „Żywej lekcji historii” i wystawy zdjęć na pikniku historycznym z okazji Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Węgrzynowie

 

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych potrzebnych na obsługę projektu

 

Wynajem autokaru wraz z posiłkiem w drodze powrotnej

 

Rezerwacja 2 lekcji edukacyjnych

 

Doposażenie bazy dydaktycznej

 

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2 wycieczek

 

Zakup biletów na przedstawienie teatralne oraz lekcję teatralną w teatrze w Warszawie 

 

Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć

 

Obsługa prawna projektu

 

Dostawa artykułów spożywczych

 

Publikacja ogłoszenia prasowego o rekrutacji uczestników i rozpoczęciu realizacji projektu

 

Przeprowadzenie zajęć z rehabilitacji dla uczniów klas IV-VI

 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI

 

Przeprowadzenie zajęć z psychologii uczniów klas IV-VI

 

Opracowanie projektów graficznych i wydruk materiałów promocyjnych

 

Pełnienie funkcji specjaslity ds. promocji projektu

 

Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu

 

Pełnienie funkcji koordynatora projektu

 

 Wójt Jakub Dudek


 

Portal Mapowy

inwentarzyzacja źródeł ciepła

inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wyłączenia energii elektrycznej

Lista wyłączeń energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 

 Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoniawy-Bramura w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 480,00zł

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoniawy-Bramura w 2020r. – etap II, dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31 800,00zł

Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina Węgierki” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 zł

„Zakup nożyc hydraulicznych” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 zł

 

Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina Płoniawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrzeżoneProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications