Herb Gminy P這niawy-Bramura

Kontakt

 

 

Dane kontaktowe Urz璠u:

 

 

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze

06-210 P這niawy-Bramura

tel. (29) 71-78-061

kom. 665 165 015

fax: (29) 71-78-043

e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

NIP: 757-10-05-632
REGON: 000541658


Wszystkie nale積o軼i z tytu逝 podatk闚 i op豉t oraz op豉ty skarbowej mo積a wp豉ca w kasie urz璠u lub na konto
Urz璠u Gminy w P這niawach-Bramurze w banku:

Bank Sp馧dzielczy w Krasnosielcu z siedzib w Makowie Mazowieckim
nr konta:

13 8917 0001 0000 0071 2000 0010

za odbi鏎 odpad闚 komunalnych

17 8917 0001 0000 0071 2000 0520

 

    

Polityka ochrony danych osobowych w Urz璠zie Gminy P這niawy-Bramura

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og鏊nego Rozporz康zenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 瞠:

 1. administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Urz康 Gminy P這niawy-Bramura, adres: P這niawy-Bramura 83A, 06-210 P這niawy-Bramura
 2. administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mog si Pa雟two kontaktowa w sprawach przetwarzania Pa雟twa danych osobowych za po鈔ednictwem poczty elektronicznej:  urzad@ploniawy-bramura.pl;
 3. administrator b璠zie przetwarza Pa雟twa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego;
 4. dane osobowe mog by udost瘼nione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis闚 prawa, a tak瞠 na rzecz podmiot闚, z kt鏎ymi administrator zawar umow powierzenia przetwarzania danych w zwi您ku z realizacj us逝g na rzecz administratora (np. kancelari prawn, dostawc oprogramowania, zewn皻rznym audytorem, zleceniobiorc 鈍iadcz帷ym us逝g z zakresu ochrony danych osobowych);
 5.  administrator nie zamierza przekazywa Pa雟twa danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej;
 6.  maj Pa雟two prawo uzyska kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, 瞠:

 1. Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez okres wynikaj帷y z przepis闚 prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporz康zeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pa寮ziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materia堯w archiwalnych do archiw闚 pa雟twowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 2. przys逝guje Pa雟twu prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a tak瞠 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. w przypadku realizacji zada ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozosta造ch przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencj niepodania danych b璠zie odmowa za豉twienia sprawy przez administratora;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w spos鏏 zautomatyzowany w oparciu o Pa雟twa dane osobowe.

 

 W鎩t Jakub Dudek


 

Portal Mapowy

Kalendarz

 

Wy陰czenia energii elektrycznej

Lista wy陰cze energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚

 

Mazowieckie Centrum Polityki Spo貫cznej 

 

Budowa 軼ie磬i przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina W璕ierki” dofinansowana przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 z

„Zakup no篡c hydraulicznych” dofinansowany przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 z

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest w 2019 roku dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 24 996,00 z

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze
P這niawy-Bramura 83A
06-210 P這niawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina P這niawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze穎neProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications