Herb Gminy Płoniawy-Bramura

Mieszkańcy

Nazwy miejscowości

BOBINO GRZYBKI /Grzybki/ Sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Nazwa może pochodzić od imienia – przezwiska Bob lub Bób, druga część analogicznie do Grzyb. Nie wykluczone jest jednak topograficzno-kulturowe pochodzenie nazwowy od uprawianego tu niegdyś bobu. Można tu jednak spotkać chałupy drewniane z XIX wieku. Nazwę „grzyb” stosowano dla odróżnienia pośledniejszych „bedł”. Nazwa ta często przechodziła na ludzi, a potem na zakładane przez nich osady.

BOBINO WIELKIE – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Pochodzenie nazwy j.w. od bobu uprawianego.

BOGDALEC – nazwa wsi jest pochodna od imienia Bogdan, choć choć może pochodzić też od zapomnianego dzisiaj słowa w znaczeniu „miejsca bóstwa”.

CHODKOWO BIERNATY (Biernaty) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Jest to nazwa  dzierżawcza od imienia Chodek (a to od chodu, chodaków). Drugi człon nazwy pochodzi od imienia Biernat. Podstawa Bier  jest nierzadka Babino nazwach rzek.

CHODKOWO KUCHNY (Kuchny) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Pochodzenie nazwy j.w.  Drugi człon nazwy brzmiał dawniej Kuchary i oznaczał wieś służebną, zamieszkałą przez książęcych „kucharzy”.

CHODKOWO WIELKIE – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Pochodzenie nazwy j.w.

CHODKOWO ZAŁOGI (Załogi) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Pochodzenie nazwy j.w. Drugi człon nazwy pochodzi od imienia Załoga.

CHOSZCZEWKA – ziele skrzypu, które z powodu dużej zawartości krzemionki przy zgniataniu wydaje charakterystyczny chrzęst zwany choszczką.

DŁUTKOWO – jest to nazwa związana z dłubaniem, drążeniem, a może dzierżawcza od imienia Dłuto.

GOŁONIWY – słabe gleby, gołe.

JACIĄŻEK – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Nazwa ma prawdopodobnie związek z imieniem Racisław, od którego osadę nazwano Raciążkiem, a dopiero później przekręcono ją na Jaciążek. Wieś znana była już w 1377 roku.

KALINOWIEC – od krzewu Kaliny z rodziny przewiertniowatych przewiertniowatych z kolei nazwa krzewu pochodzi od „ rozkalanego żelaza”, podobnego barwą do owoców kaliny. Aby rozkalać – zahartować żelazo należało je rozgrzać do świecenia barwą czerwoną  i pozostawić do powolnego ostygnięcia.

KOBYLIN  – wieś w gminie Płoniawy-Bramura Nazwa pochodzi od „kobylaku” lub chodowli kobyły. Kobyła to określenie prasłowiańskie i oznaczało coś wielkiego.

KOBYLINEK   - sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Pochodzenie nazwy j.w. Wieś była kolonią Kobylina.

KRASINIEC (Szczuki) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura

KRZYŻEWO BOROWE – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura W 1554 roku Zygmunt August w Lublinie nadał w wieczyste posiadanie Feliksowi Szreńskiemu z Sokołowa, wojewodzie płockiemu i jego spadkobiercom, wieś Krzyżewo ( i inne) skonfiskowane Zofii Boguckiej. Jest to nazwa dzierżawcza od imienia Krzyż.

KRZYŻEWO NADRZECZNE – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Pochodzenie nazwy j.w.  Drugi człon wyrażnie precyzuje położenie wsi nad rzeką ( nad Orzycem).

KUCHNY ( Chodkowo Kuchny) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Dawna nazwa wsi brzmiała Kuchary, była to więc nazwa wsi służebnej, zamieszkałej przez ludność świadczącą usługi kucharskie na rzecz księcia, we wczesnym Średniowieczu.

ŁĘGI – łąki, łęki – łąki. Nadrzeczne doliny, okresowo zalewane, zamulane.

MŁODZIANOWO – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Wieś wzmiankowana już w 1376 roku. Nazwa jest dzierżawcza od jakiegoś imienia lub przezwiska Młodzian.

NOWA ZBLICHA (Zblicha Nowa) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Nazwa pochodzi być może od byle, co znaczyło ziele, a był oznaczał łodygę. Byłaby to więc nazwa topograficzna od występującej tu roślinności zielnej.

NOWY PODOŚ (Podoś Nowy) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Nazwa pochodzi od przyimka pod ( podeszwa, podłoga). grec. podos – noga, łac. pedis – pedały, od tego również podły.

OBŁUDZIN – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Nazwa wsi pochodzi od łudzić, co znaczy kłamać. Obłudami nazywano mary i straszydła.

PŁONIAWY-BRAMURA – siedziba Urzędu Gminy. Wieś wzmiankowana była w dokumentach od 2 połowy XIV wieku: 1377 rok. W 1567 roku wymieniono Ploniawy należące do parafii Podosie (Podoś). Nazwa jest topograficzna, pochodząca od wyrazu płoń, płoniawa, płonia, co oznaczało dziurę w lodzie, ziemię płoną, miejsce nieurodzajne, bezleśne pastwisko. Drugi człon nazwy ma związek z bramą. W czasie powstania styczniowego miały tu miejsce liczne potyczki z wojskami carskimi. Na cmentarzu znajduje się obelisk na grobie 9 powstańców z oddziału Tytusa Szteinkellera, poległych w lutym 1863 roku. Na tym cmentarzu są również 2 kapliczki z końca XIX wieku. Na przeciwległym końcu wsi znajduje się kościół parafialny. Drugi człon nazwy wsi gminnej - pochodzenie nazwy jest nie jasne. Może ona mieć związek z bramą. Brama, dawniej tylko brona, ale  i brana (z czes.: podwoje, wrota). Ponadto brodło oznaczało to, co służy do bronienia się.

PŁONIAWY KOLONIA – miejscowość w sołectwie Płoniawy-Bramura Gmina Płoniawy-Bramura 

PŁONIAWY NOWE – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura  Pochodzenie nazwy j.w.

POPIERARKA – teren po wypalonym lesie, albo od starodawnego zakładu produkcji leśnej zajmującego się produkcją popiołu i potażu.

PRACE – nazwa od prasowa prać, pracz – „kijanka”. Byłaby to wieś służebna Pracze, jak pobliskie Kuchary – Kuchny.

RETKA – nazwa może wcześniej brzmiała Redka–od rudy

ROGOWO – jest to nazwa dzierżawcza od imienia Róg, albo topograficzna od położenia na skraju obszaru.

STARY PODOŚ ( Podoś Stary) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. W 1506 roku parafia Podoś z powiatu przasnyskiego została dołączona do dekanatu pułtuskiego. 8 lutego 1863 roku pod Podosiem rozbity został przez Wołujewa oddział powstańczy składający się z 66 ludzi, dowodzonych przez Szteinkellera. 16 powstańców poległo, do niewoli dostało się 38 powstańców rannych i 7 zdrowych. Pochodzenie nazwy j. w.

STARA ZBLICHA (Zblicha Stara) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. W 1446 roku wieś była w posiadaniu Mikołaja Węża. W 1554 roku Zygmunt August w Lublinie nadaje w wieczyste posiadanie Feliksowi Szreńskiemu z Cokołowa, wojewodzie płockiemu i jego spadkobiercom. Wieś Zblichę ( i inne) skonfiskowaną Zofii Boguckiej. Nazwa pochodzi być może od byle, co znaczyło ziele, a byl oznaczał łodygę. Byłaby to nazwa topograficzna od występującej tu roślinności zielnej.                                                                                                                                                      
SUCHE – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Wieś położona jest na skraju kompleksu leśnego Sławki. Istnieje tu osada leśna z warsztatami warsztatami magazynami. Nazwa ma pochodzenie topograficzne, oznacza suchsze miejsce na bagnistym terenie.

SZCZUKI (Krasiniec) – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura Przy szosie znajduje się cukrownia Krasiniec założona w 1866 roku przez Ludwika Krasińskiego. Nazwa pochodzi od Szczuk – szczupaków łowionych w przepływającej tu Węgierce. Może tu być to nazwa rodowa od imienia Szczuka. We wsi znajduje się murowany dwór z 2. połowy XIX wieku. We dworze tym przebywała w latach 1886-1899 jako nauczycielka Maria Skłodowska, przyszła dwukrotna noblistka. W 1967 roku w setną rocznicę urodzin uczonej odsłonięto tu tablicę pamiątkową.

SZLASY BURE    /Bure/ - sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura . Nazwa może pochodzić od prasowa ślaz, który mylnie nazywano szlamem, oznaczającego malwę z rzędu związkowców. Śluzu z rozgotowanych korzeni używano do celów leczniczych. Ale mogła też zostać od tego urobiona nazwa Szlas- wówczas byłaby to nazwa rodowa.

SZLASY ŁOZINO – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Pochodzenie nazwy j.w. Drugi człon ma związek z zaroślami wierzbowymi nad Węgierką.

WĘGRZYNOWO – sołectwo w gminie Płoniawy–Bramura. Wieś znana była już w XIV wieku. Parafia erygowana została 3 lutego 1398 roku przez biskupa Jakuba z Korzwi. W 1506 roku parafia Węgrzynowo  z powiatu przasnyskiego weszła w skład nowoutworzonego dekanatu przasnyskiego. Nazwa wsi może mieć dość skomplikowany rodowód, ale wywodzi się od rzeki Węgierki . Może pierwszego osadnika nazwano Węgrzynem od nazwy rzeki, a z kolei wieś otrzymała nazwę dzierżawczą od imienia Węgrzyn.
 
WĘGRZYNÓWEK    - miejscowość  w sołectwie Węgrzynowo gmina Płoniawy-Bramura. Jest to nazwa kolonii Węgrzynowa.

ZAWADY DWORSKIE –sołectwo w gminie Płoniawy–Bramura . Pochodzenie nazwy od zawad, przeszkód terenowych.

ZAWADY HUTA – sołectwo w gminie Płoniawy-Bramura. Pochodzenie nazwy j.w. Druga część jest nazwą kulturową upamiętniającą prowadzone tu w przeszłości wytapianie żelaza z rudy darniowej lub produkcję szkła.

ZACISZE STARE -/ Stare Zacisze/ - sołectwo w gminie Płoniawy–Bramura . Jest to nazwa topograficzna od położenia wsi w zacisznym miejscu

Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina Płoniawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrzeżoneProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications