Gmina P這niawy - Bramura

Aktualno軼i z gminy

Czad - cichy zab鎩ca

29.11.201714:43

Tomasz

Ka盥ego roku z powodu zatrucia tlenkiem w璕la, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesi徠 os鏏. Bardzo cz瘰to nie ma to zwi您ku z powstaniem po瘸ru, a wynika jedynie z niew豉軼iwej eksploatacji budynku i znajduj帷ych si w nich urz康ze i instalacji grzewczych.


Sk康 si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek w璕la powstaje podczas procesu niepe軟ego spalania materia堯w palnych, w tym paliw, kt鏎e wyst瘼uje przy niedostatku tlenu w otaczaj帷ej atmosferze. Niebezpiecze雟two zaczadzenia wynika z faktu, 瞠 tlenek w璕la:
- jest gazem niewyczuwalnym zmys豉mi cz這wieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
- blokuje dost瘼 tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych cia趾ach krwi, powoduj帷 przy d逝gotrwa造m nara瞠niu (w wi瘯szych dawkach) 鄉ier przez uduszenie.


Co jest g堯wn przyczyn zaczadze?


G堯wnym 廝鏚貫m zatru w budynkach mieszkalnych jest niesprawno嗆 przewod闚 kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dzia豉nie wspomnianych przewod闚 mo瞠 wynika z:
- ich nieszczelno軼i,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniej帷ego systemu wentylacji do standard闚 szczelno軼i stosowanych okien i drzwi, w zwi您ku z wymian starych okien i drzwi na nowe.
Powy窺ze mo瞠 prowadzi do niedro積o軼i przewod闚, braku ci庵u, a nawet do powstawania zjawiska ci庵u wstecznego, polegaj帷ego na tym, 瞠 dym zamiast wydostawa si przewodem kominowym na zewn徠rz, cofa si z powrotem do pomieszczenia.
Co zrobi, aby unikn望 zaczadzenia?
Podstawow przyczyn zatru s zamkni皻e, szczelne okna. Powoduje to powstawanie tlenku w璕la w procesie niezupe軟ego spalania paliwa i utrudnia odp造w spalin. Tyle spalin wyp造nie przez komin ile 鈍ie瞠go powietrza nap造nie do pomieszczenia z zewn徠rz. Zatem przede wszystkim nale篡 zapewni mo磧iwo嗆 sta貫go dop造wu 鈍ie瞠go powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni w璕lowej lub pieca) oraz swobodny odp造w spalin.


Nale篡 wi璚:
- uchyli okno w mieszkaniu gdy korzysta si z jakiegokolwiek 廝鏚豉 ognia (pieca gazowego z otwart komor spalania, kuchenki gazowej lub w璕lowej),
- nie zas豉nia kratek wentylacyjnych i otwor闚 nawiewnych,
- zadba o dro積o嗆 przewod闚 spalinowych i wentylacyjnych,
- nie dokonywa pod陰czenia urz康ze grzewczych do przewod闚 kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
- przeprowadza kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelno軼i przewod闚 kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wyst瘼owania dostatecznego ci庵u powietrza, - co najmniej raz w roku zleci profesjonalnej firmie kominiarskiej kontrol przewod闚 kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
- przeprowadza okresowe czyszczenie przewod闚 kominowych, a tak瞠 usuwa sadz zgromadzon w osadniku piec闚 w璕lowych,
- u篡tkowa sprawne techniczne urz康zenia, w kt鏎ych odbywa si proces spalania, zgodnie z instrukcj producenta: kontrolowa stan techniczny urz康ze grzewczych,
- stosowa urz康zenia posiadaj帷e stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w徠pliwych nale篡 膨da okazania wystawionej przez producenta lub importera urz康zenia tzw. deklaracji zgodno軼i, tj. dokumentu zawieraj帷ego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz康zenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi poprawno嗆 dzia豉nia wentylacji, poniewa nowe okna s najcz窷ciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcze郾iej stosowanych w budynku i mog pogarsza wentylacj,
- systematycznie sprawdza ci庵 powietrza, np. poprzez przyk豉danie kartki papieru do otworu, b康 kratki wentylacyjnej; je郵i nic nie zak堯ca wentylacji, kartka powinna przywrze do wy瞠j wspomnianego otworu lub kratki,
- cz瘰to wietrzy pomieszczenie, w kt鏎ych odbywa si proces spalania (kuchnie, 豉zienki wyposa穎ne w termy gazowe), a najlepiej zapewni, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- nie bagatelizowa objaw闚 duszno軼i, b鏊闚 i zawrot闚 g這wy, nudno軼i, wymiot闚, oszo這mienia, os豉bienia, przyspieszenia czynno軼i serca i oddychania, gdy mog by sygna貫m, 瞠 ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale篡 natychmiast przewietrzy pomieszczenie, w kt鏎ym si znajdujemy i zasi璕n望 porady lekarskiej.

Jak pom鏂 przy zatruciu tlenkiem w璕la?


W przypadku zatrucia tlenkiem w璕la nale篡:
- zapewni dop造w 鈍ie瞠go czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijaj帷 szyby w oknie,
- wynie嗆 osob poszkodowan w bezpieczne miejsce, je郵i nie stanowi to zagro瞠nia dla zdrowia osoby ratuj帷ej; w przypadku istnienia takiego zagro瞠nia pozostawi przeprowadzenie akcji s逝瘺om ratowniczym,
- wezwa s逝瘺y ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
- jak najszybciej poda tlen,
- je瞠li osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman akcj serca, nale篡 natychmiast zastosowa sztuczne oddychanie np.  metod usta - usta oraz masa serca,
- nie wolno wpada w panik, kiedy znajdziemy dziecko lub doros貫go z objawami zaburzenia 鈍iadomo軼i w kuchni, 豉zience lub gara簑; nale篡 jak najszybciej przyst徙i do udzielania pierwszej pomocy.

Czynniki ryzyka i pierwsza pomoc
Czynnikami ryzyka s: wysokie st篹enie tlenku w璕la we wdychanym powietrzu, d逝gi czas przebywania w pomieszczeniu zawieraj帷ym tlenek w璕la, szybki i g喚boki oddech oraz wysoki pocz徠kowy poziom tlenku w璕la we krwi przed k徙iel, wynikaj帷y z jego obecno軼i w powietrzu zewn皻rznym (spaliny samochodowe, miejskie lub przemys這we), albo w mieszkaniu (d逝gotrwa貫 gotowanie na gazie bez nale篡tej wentylacji, dym papierosowy). Czynnikiem najwy窺zego ryzyka s szczelne okna. Zdarza造 si wypadki zatrucia, kt鏎e nast瘼owa造 po wymianie okien na bardziej szczelne. Zastosowanie nawiewnik闚 powietrza zmniejsza to ryzyko, nale篡 jednak zwr鏂i uwag, 瞠 nawiewniki powietrza nie zapewniaj ca趾owitego bezpiecze雟twa w czasie pracy piecyka gazowego, dlatego konieczne s dodatkowe dzia豉nia, wymienione wy瞠j. Objawy zatrucia to: b鏊 i zawroty g這wy, md這軼i, os豉bienie, a nast瘼nie wymioty i utrata przytomno軼i. Pierwsze objawy z貫go samopoczucia w czasie k徙ieli mog by pocz徠kowym sygna貫m zatrucia, kt鏎ego nie wolno lekcewa篡! Utrata przytomno軼i mo瞠 nast徙i ju za chwil! Pierwsza pomoc polega na: natychmiastowym otwarciu okien i drzwi balkonowych, aby jak najszybciej doprowadzi do mieszkania du膨 ilo嗆 鈍ie瞠go powietrza. Osob z objawami zatrucia nale篡 u這篡 w strumieniu 鈍ie瞠go powietrza i dobrze okry, aby nie dopu軼i do utraty ciep豉 (zw豉szcza, 瞠 s to najcz窷ciej osoby wyniesione w豉郾ie z k徙ieli). Je瞠li zatruciu towarzysz wymioty, to nale篡 chorego po這篡 na boku. Jednocze郾ie nale篡 wy陰czy piecyk gazowy lub inne urz康zenie spalaj帷e gaz, kt鏎e by這 czynne w czasie wypadku oraz wezwa pogotowie ratunkowe.
 PAMI邛AJ!!!!!
Pracuj帷 rozwa積ie, przestrzegaj帷 zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy, chronisz  swoje 篡cie i zdrowie.


 


Je瞠li jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pami皻ajcie, aby ten wypadek niezw這cznie po jego zaistnieniu, a nie po zako鎍zeniu leczenia, zg這si do Plac闚ki Terenowej KRUS, poniewa zw這ka w zg這szeniu wypadku mo瞠 mie wp造w na ustalenie przyczyn i jego okoliczno軼i.
Jego zg這szenia mo瞠 dokona poszkodowany lub inna osoba, niezw這cznie po jego zaistnieniu, w najbli窺zej Plac闚ce Terenowej KRUS lub za po鈔ednictwem poczty, telefonicznie albo drog elektroniczn.


Plac闚ka Terenowa KRUS w Makowie Mazowieckim
ul. Gen. Pu豉skiego 25
Tel (29) 7172621
e-mail: makowmazowiecki@krus.gov.pl
Opracowa: A. Miecznikowski

 

Kalendarz

 

Newsletter

Harmonogramy odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚

 

 

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze
P這niawy-Bramura 83A
06-210 P這niawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina P這niawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze穎neProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications