Herb Gminy P這niawy-Bramura

Aktualno軼i z gminy

OBWIESZCZENIE

02.10.200612:16

OBWIESZCZENIE
W粑TA GMINY PΜNIAWY-BRAMURA
Z DNIA 22 WRZE吉IA  2006 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych m篹czyzn urodzonych w 1988 r

Na  podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi您ku obrony RP /Dz. U z 2004r. Nr 241 ,poz.2416 z p騧n.zm./ w zwi您ku z 7  rozporz康zenia Ministra Spraw Wewn皻rznych z dnia  5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych /Dz. U. Nr 40, poz. 173/  podaje si do wiadomo軼i, co nast瘼uje :

1. W okresie od  dnia 19 pa寮ziernika 2006 r. do 20 pa寮ziernika 2006 r. zostanie przeprowadzona rejestracja  przedpoborowych .
2. Obowi您kowi  zg這szenia si do rejestracji podlegaj opr鏂z m篹czyzn , kt鏎zy w danym roku kalendarzowym ko鎍z 18 lat 篡cia , r闚nie m篹czy幡i, kt鏎zy nie spe軟ili go we  w豉軼iwym czasie, do ko鎍a roku kalendarzowego, w kt鏎ym ko鎍z 24 lata.
3. Rejestracji nie podlegaj m篹czy幡i, kt鏎zy stawali ju do poboru i kt鏎ym wydano wojskowy dokument osobisty  (ksi捫eczk wojskow ) .
4. Przedpoborowy zameldowany na pobyt sta造 obowi您any jest zg這si si do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ  prowadz帷y rejestracj w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
5. Przedpoborowy zameldowany na pobyt  czasowy trwaj帷y ponad 2 miesi帷e obowi您any jest zg這si  si do rejestracji do organu prowadz帷ego rejestracj w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce tego pobytu.
6. Rejestracja odb璠zie si w budynku Urz璠u Gminy w P這niawach-Bramurze , pok鎩  nr  2.
7. Przedpoborowy zg豉szaj帷y si  do rejestracji obowi您any jest przedstawi dow鏚 osobisty, a je瞠li nie uko鎍zy on 18 roku 篡cia – tymczasowy dow鏚 osobisty lub inny dokument  to窺amo軼i .
8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zg這szenia si do rejestracji  wskutek kalectwa lub u這mno軼i mo瞠  obowi您ek ten spe軟i za po鈔ednictwem pe軟oletniego cz這nka najbli窺zej rodziny .
9. W przypadku okre郵onym w pkt 8 osoba dokonuj帷a zg這szenia przedpoborowego obowi您ana  jest przedstawi organowi przeprowadzaj帷emu rejestracj w豉sny dow鏚  osobisty , dokument potwierdzaj帷y niemo積o嗆 osobistego zg這szenia si przedpoborowego oraz jeden z dokument闚 wymienionych  w pkt  7 .
10. Przedpoborowy , kt鏎y w okresie od dnia og這szenia  do dnia rozpocz璚ia rejestracji zmieni miejsce pobytu sta貫go lub pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 2 miesi帷e , obowi您any jest zg這si si do organu przeprowadzaj帷ego  rejestracj  w豉軼iwego ze wzgl璠u na nowe miejsce pobytu sta貫go lub pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 2 miesi帷e . Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawiania si do rejestracji .
11. Przedpoborowy , kt鏎y po rozpocz璚iu rejestracji zamierza zmieni miejsce pobytu obowi您any jest zg這si si do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
12. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowi您ku zg這szenia si do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
13. Niezg這szenie si  do rejestracji w okre郵onym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokument闚, kt鏎ych przedstawienie zosta這 nakazane , podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno軼i ( art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi您ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  - Dz. U. z 2004r.  Nr 241 , poz.2416 z p騧n. zm./

Wobec przedpoborowego, kt鏎y nie zg這si si  do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny , uprzednio mo瞠 by  na這穎na grzywna w celu przymuszenia albo zarz康zone przymusowe doprowadzenie przez Policj do organu przeprowadzaj帷ego rejestracj w trybie przepis闚 o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji
( art.31 ust. 6 cytowanej ustawy )

                                                                                                                               W鎩t
                                                                                                            /-/ Wojciech  G御iewski                


  

Kalendarz

 

Newsletter

Wy陰czenia energii elektrycznej

Lista wy陰cze energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚

 

Mazowieckie Centrum Polityki Spo貫cznej 

 Odbi鏎 i unieszkodliwienie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy P這niawy-Bramura w 2020 roku dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 480,00z

Budowa 軼ie磬i przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina W璕ierki” dofinansowana przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 z

„Zakup no篡c hydraulicznych” dofinansowany przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 z

 

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze
P這niawy-Bramura 83A
06-210 P這niawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina P這niawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze穎neProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications