Herb Gminy P這niawy-Bramura

Aktualno軼i z gminy

Konkurs na stanowisko dyrektora

13.04.200712:37

OGΜSZENIEOKONKURSIE

W鎩t Gminy P這niawy-Bramura

og豉sza konkurs na stanowisko dyrektora:

  • Gimnazjum w P這niawach – Bramurze
  • Szko造 Podstawowej w M這dzianowie
  • Szko造 Podstawowej w W璕rzynowie 
  • Szko造 Podstawowej w Zawadach Dworskich

1. Dokonkursumo瞠przyst徙i熪soba,kt鏎aspe軟iawymaganiawynikaj帷e

z rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmuj帷a stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg鏊nych typach szk馧 i plac闚ek (Dz. U. nr 89, poz. 826 ze zm.). Z tekstemrozporz康zeniamo積a si zapozna w siedzibie Urz璠u Gminy P這niawy-Bramura, pok鎩 nr 14.

2. Oferty os鏏 przyst瘼uj帷ych do konkursu powinny zawiera:

1) uzasadnienie przyst徙ienia do konkursu wraz z koncepcj funkcjonowania

i rozwoju szko造 lub plac闚ki;

2) 篡ciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i informacj o sta簑 pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub sta簑 pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie wymaganego wykszta販enia – w przypadku osoby b璠帷ej nauczycielem;

4) dyplom uko鎍zenia studi闚 wy窺zych oraz dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie wymaganego sta簑 pracy, wykszta販enia i przygotowania zawodowego –

w przypadku osoby nie b璠帷ej nauczycielem;

5) dyplom uko鎍zenia studi闚 wy窺zych lub studi闚 podyplomowych z zakresu zarz康zania albo za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz康zania o鈍iat;

6) ocen pracy, o kt鏎ej mowa w 1 pkt 4 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmuj帷a stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg鏊nych typach szk馧 i plac闚ek;

7) za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) o鈍iadczenie, 瞠 kandydat nie by karany kar dyscyplinarn, o kt鏎ej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy si przeciwko niemu post瘼owanie dyscyplinarne;

9) o鈍iadczenie, 瞠 kandydat nie by karany za przest瘼stwo pope軟ione umy郵nie oraz nie toczy si przeciwko niemu post瘼owanie karne;

10) o鈍iadczenie, 瞠 kandydat wyra瘸 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzeniakonkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty nale篡 sk豉da w zamkni皻ych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – Gimnazjum w P這niawach - Bramurze”

„Konkurs – Szko豉 Podstawowa w M這dzianowie”

„Konkurs – Szko豉 Podstawowa w W璕rzynowie”

„Konkurs – Szko豉 Podstawowa w Zawadach Dworskich”

w terminie 14 dni od dnia ukazania si og這szenia, na adres:

Urz康 Gminy P這niawy-Bramura

06-210 P這niawy-Bramura

Sekretariat – pok. nr 14

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo豉na przez W鎩ta Gminy P這niawy-Bramura. O terminie i miejscu przeprowadzenia post瘼owania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.

Kalendarz

 

Newsletter

Wy陰czenia energii elektrycznej

Lista wy陰cze energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚

 

Mazowieckie Centrum Polityki Spo貫cznej 

 Odbi鏎 i unieszkodliwienie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy P這niawy-Bramura w 2020 roku dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 480,00z

Budowa 軼ie磬i przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina W璕ierki” dofinansowana przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 z

„Zakup no篡c hydraulicznych” dofinansowany przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 z

 

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze
P這niawy-Bramura 83A
06-210 P這niawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina P這niawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze穎neProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications