Herb Gminy P這niawy-Bramura

turystyka

Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa obszaru gminy

Obszar o randze krajowej

W randze obszar闚 o znaczeniu krajowym znajduje si dolina Orzyca. Jest to najbardziej warto軼iowy pod wzgl璠em przyrodniczym obszar w ca貫j gminie, obejmuj帷y ukszta速owan w spos鏏 naturalny dolin nizinnej rzeki. 字odowiska, kt鏎e wykszta販i造 si tutaj, s jeszcze ma這 zmienione i nale膨 do zanikaj帷ych w skali ca貫go kraju. Znajduj帷e si tam zbiorowiska ro郵inne i ekosystemy starorzeczy s unikalne w dolinach rzek tej wielko軼i. Spo鈔鏚 ssak闚 zwi您anych z tego typu 鈔odowiskami nale篡 wymieni wyst瘼uj帷e tam bobry i wydry. O atrakcyjno軼i tego terenu 鈍iadczy cho熲y liczba 15 par bocian闚 bia造ch gniazduj帷ych we wsiach okalaj帷ych dolin, na og鏊n liczb 24 par zasiedlaj帷ych ca陰 gmin oraz stwierdzenia 瞠ruj帷ych bocian闚 czarnych. Dolina Orzyca wyr騜nia si przede wszystkim ze wzgl璠u na wyst瘼owanie rzadkich gatunk闚 ptak闚 wodno-b這tnych. Nale膨 do nich gatunki ptak闚 siewkowatych: czajka, rycyk, samotnik, kszyk, krwawodzi鏏 oraz inne gatunki zwi您ane z korytem rzeki i 鈔odowiskami obszar闚 podmok造ch: zimorodek, dziwonia, cyranka, 鈍iergotek 陰kowy, dzi璚io zielony. Na uwag zas逝guje stwierdzenie gniazduj帷ych 簑rawi w liczbie 2-4 par. Koryto rzeki jak i wody stagnuj帷e w starorzeczach s miejscami rozrodu i wyst瘼owania wielu gatunk闚 ryb i bezkr璕owc闚 wodnych.

 Obszary o randze regionalnej

  W grupie teren闚 o randze regionalnej znalaz si kompleks le郾y „P這niawy”. S to obszary le郾e rozci庵aj帷e si pomi璠zy miejscowo軼iami P這niawy-Bramura i W璕rzynowo, nale膨ce do Nadle郾ictwa Przasnysz i Le郾ictwa P這niawy. Jest to kompleks o bardzo urozmaiconej strukturze drzewostan闚, zajmuj帷ych bogate siedliska. Zbiorowiska le郾e buduj w g堯wnej mierze bory sosnowe i w mniejszym stopniu podmok貫 olsy. Na skraju p馧nocnej cz窷ci lasu znajduj si wkomponowane w le郾y krajobraz stawy rybne. Spo鈔鏚 ssak闚 stwierdzono tam m.in. jelenie szlachetne, sarny i dziki. Bardzo ciekawy jest tak瞠 zesp馧 ptak闚, z rzadkimi gatunkami: 簑rawiem, kobuzem, trzmielojadem, orzech闚k i mucho堯wk ma陰. W po逝dniowej cz窷ci kompleksu znajduje si d帳 proponowany do ochrony pomnikowej.

Status obszaru o znaczeniu regionalnym posiada dolina rzek W璕ierki. Mimo silnej zabudowy i du瞠j antropopresji na granicach doliny, zachowa造 si tam bogate siedliska. Warto嗆 przyrodnicz podkre郵a du瘸 r騜norodno嗆 zbiorowisk 陰kowo-turzycowych i szuwarowych. Do嗆 czyste wody w korycie rzeki zasiedlaj rzadkie na innych terenach bezkr璕owce m.in. raki rzeczne. Wyst瘼uj tam odpowiednie biotopy dla grupy wr鏏lowych ptak闚 wodno-b這tnych: dziwonii, remiza, rokitniczki, potrzosa. Dolina W璕ierki stanowi wodny korytarz ekologiczny o skali regionalnej.

Obszary o randze lokalnej

  Do obszar闚 o znaczeniu lokalnym zaliczono dwie niewielkie doliny ciek闚 wodnych oraz obszary le郾e w p馧nocnej i wschodniej cz窷ci gminy. Kryterium wed逝g kt鏎ego okre郵ono rang tych teren闚 jest r闚nie fakt, 瞠 dolinki ciek闚 wodnych przylegaj, b康 陰cz si z dolin Orzyca - obszarem o znaczeniu krajowym, a wyznaczone tereny le郾e w obr瑿ie gminy stanowi fragmenty du篡ch kompleks闚 le郾ych poza granicami gminy.

 1. Dolina cieku wodnego zlokalizowana w po逝dniowej cz窷ci gminy w pobli簑 miejscowo軼i Wygoda i Ob逝dzin. Jest to wodny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, w陰czony do projektowanego zespo逝 przyrodniczo-krajobrazowego doliny Orzyca i jego dop造w闚.

2. Dolina cieku wodnego o d逝go軼i ponad 14 km, przebiegaj帷a w p馧nocnej i 鈔odkowej cz窷ci gminy, wraz z dwoma kompleksami niewielkich staw闚 hodowlanych. W 鈔odkowym fragmencie omawiany ciek przecina obszar o znaczeniu regionalnym - kompleks le郾y „P這niawy”, a w ko鎍owym odcinku jego dolin proponuje si obj望 ochron w formie zespo逝 przyrodniczo-krajobrazowego doliny Orzyca i jego dop造w闚. Ciek ten wnikaj帷y w g陰b gminy na obszary z przewag krajobrazu rolniczego, pe軟i wa積 funkcj korytarza ekologicznego.

 3. Kompleks le郾y rozci庵aj帷y si we wschodniej cz窷ci gminy, po obu stronach drogi 1000-lecia. Ze wzgl璠u na du篡 obszar, graniczenie z obszarem o znaczeniu krajowym (dolina Orzyca), zr騜nicowanie przestrzenne i walory krajobrazowe zakwalifikowano ten obszar le郾y do teren闚 o randze lokalnej.

4. Fragmenty kompleks闚 le郾ych w p馧nocnej cz窷ci gminy. Znajduj帷e si tam zbiorowiska le郾e podnosz poziom bior騜norodno軼i w dominuj帷ych, intensywnie u篡tkowanych terenach rolniczych i s przed逝瞠niem du瞠go kompleksu le郾ego rozci庵aj帷ego si w kierunku p馧nocnym i wschodnim poza granicami gminy. Ze wzgl璠u na brak dok豉dnego rozpoznania przyrodniczego obszar闚 s御iaduj帷ych z gmin P這niawy-Bramura, mo積a jedynie przypuszcza, 瞠 omawiane tereny le郾e nale膨 do kompleksu le郾ego o znaczeniu regionalnym.

Newsletter

Wy陰czenia energii elektrycznej

Lista wy陰cze energii elektrycznej

Harmonogramy odbioru odpad闚

Harmonogram odbioru odpad闚

 

 Odbi鏎 i unieszkodliwienie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy P這niawy-Bramura w 2020 roku dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 480,00z

Odbi鏎 i unieszkodliwianie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy P這niawy-Bramura w 2020r. – etap II, dofinansowano przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 31 800,00z

Budowa 軼ie磬i przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina W璕ierki” dofinansowana przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 80 000,00 z

„Zakup no篡c hydraulicznych” dofinansowany przez Wojew鏚zki Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji, w kwocie 28 800,00 z

 

Urz康 Gminy w P這niawach-Bramurze
P這niawy-Bramura 83A
06-210 P這niawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl

Gmina P這niawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze穎neProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications